Vodní nádrž Tatrovice

Fotky pořízené v roce 2017 při čištění nádrže.